Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Görög Istenek Római megfelelője

2010.05.22

Görög
Római
Meghatározás
Io
-
Zeusz kedvese, akit Héra tehénné változtatott
Até
-
a balsors istennője
Ida
-
Nimfa, Zeusz dajkája
Inó
-
Dionüszosz nevelőanyja, Leukothea néven tengeri istennő
Nüx Nox az Éjszaka istennője
Pán Faunus, Pupercus  Hermész, és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú, pásztoristen 
Argó
-
a hajó, melyen az Argonauták Kolkhiszba utaztak
Diké Dustitia a Hórák egyike, Zeusz és Themisz lánya, az igazság istenasszonya
Ékhó
-
Nimfa, a visszhang megszemélyesítője
Éosz Aurora a Hajnal istennője
Gaia Tellus Uranosz felesége, a Föld istennője
Hébé Juventas Zeusz és Héra lánya, az ifjúság istennője
Héra Juno Zeusz felesége, a házasság védnöke
Léda
-
Zeusz kedvese, akit hattyú alakjában csábított
Létó
-
Zeusz kedvese, Apollón és Artemisz anyja
Niké Victoria a győzelem istennője
Aiaié
-
mesés sziget, Kirké lakóhelye
Aiglé
-
a Heszperiszek kertjét őrző nimfák egyike
Árész Mars, Quirinus a háború istene
Dióné
-
Aphrodité anyja
Erisz Discordia a viszály istennője
Cupido, Amor  Erósz  Aphrodité fia, a szerelmi vágy istene 
Hidra
-
vízi szörny
Hórák Horae  Zeusz és Themisz lánya, az évszakok, a természet és a társadalom rendjének őrei 
Irisz
-
a szivárvány istennője, az istenek hírnöke
Kérek
-
a halálos végzet istennői
Kirké
-
Héliosz napisten és Perszeiszleánya, híres varázslónő
Léthé
-
alvilági folyó
Niobé
-
Tantalosz lánya, Amphión felesége Kevélysége mind a 14 gyermekét elveszelytette 
Rheia Ops Kronosz felesége, az istenek anyja
Sztüx
-
az Alvilág szent folyója
Theia
-
Hüperión felesége a Hajnal, a Nap, és a Hold anyja
Zeusz Jupiter  Kronosz és Rheia fia, a görögök legfőbb istene
Aglaia
-
a Khariszoknak, Aphrodité kísérőinek, a báj és a szépség istennőinek egyike
Aidósz
-
a szemérmasséget és a becsületességet megszemélyesítő istennő
Aigisz
-
Zeusz pajzsa, amit az őt gyerekkorában tápláló kecske bőréből készíett
Argosz
-
Gaia fia, ezerszemű szörny
Atlasz
-
a titánok egyike, az eget tarja a vállán
Daphné
-
Nimfa, Apollón szerelme elől menekülve babérfává változott
Airéné Pax a Hórák egyike, a béke istennője
Ekhión
-
a Gigászok egyike
Európé
-
Ágénor föníciai király lánya, akit Zeusz bika képéban rabolt el
Graiák  a Gorgók nővérei, születésük óta öregasszonyok
Hádész  Plutó, Dis  Kronosz és Rheia fia, az Alvilág istene
Hektor 
-
Priamosz fia, a legnagyobb Trójai hős
Heléné
-
Zeusz és Léda lánya, Menelaosz felesége, akit elrabolt Parisz, és emiatt kitört a Trójai háború
Iaszón
-
Aioszón fia, az Argonauták vezetője
Khaosz  Chaos az ősállapot, a világ keletkezésének kezdete
Kharón  Charon az Alvilág révésze
Klóthó Clotho a Moirák egyike, aki a sors fonalát fonja
Kübelé  Cybele Kis-ázsiai istennő, akit a Rómaiak és a Görögök is tiszteltek
Lükaón
-
Arkadia királya, akit Zeusz farkassá változtatott
Médeia
-
Iaszón felesége, híres varázslónő
Métisz
-
Ókeanosz lánya, az ész istennője
Mimasz
-
a Gigászok egyike
Moirák Párkák Zeusz és Themisz lányai, sorsistennők
Mómosz
-
Nüx fia, az örök ármánykodás megtestesítője
Nektár
-
az istenek itala
Nimfák
-
a hegyek, vizek, fák tündérei
Ogügié
-
mesés sziget, Kalüpszó Nimfa lakhelye
Parisz
-
Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború kirobbantója
Petrai
-
a két "bolygó szikla" egyike, a hajósok réme
Püthia
-
Apollón jövendómondó papnője Delphoiban
Püthón
-
a sárkány, melyet apollón legyőzött
Szótér
-
Zeusz jelzője, jelentése megmentő
Tritón
-
Kisebb tengeristen, Poszeidón parancsainak kihírdetője
Tüphón
-
Gaia fia, százfejű tűzokádó óriás
Adónisz
-
Aphródité kedvese, ifjú vadász
Aigeusz
-
Thészeusz mostoha apja, Athén királya, tévedésből a tengerbe ölte magát
Aiolosz Aedus a szelek királya
Akherón
-
az Alvilág egyik folyója
Aktaión
-
Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alküoné
-
Aiolosz lánya, akit az istenek jégmadárrá változtattak
Amphión
-
Zeusz és Antiopé fia, thébai király, remek lantos
Apollón Apolló Zeusz és Létó fia, napisten, a jóslás és a költészet istene
Ariadné
-
Minósz lánya, a Thészeusznak adott fonál segítségével az kiszabadult a labirintusból
Baukisz
-
Philémon felesége, vendégül látták Zeuszt és Hermészt
Déméter Ceres, Terra Kronosz és Rheia lánya, a földművelés istennője
Erebosz
-
Khaosz fia, az örök sötétség istene
Élektra
-
Zeusz egyik kedvese, Dardanosz anyja
Eunomia
-
a Hórák egyike, a törvények őre
Griffek
-
kutyafejű, szárnyas szörnyek
Hárpiák
-
Thaumasz tengeristen és Élektra lányai, félig madár, félig nő szörnyek
Helikón
-
Boiótiai hegy, a Múzsák lakóhelye
Héliosz  Sol  a Nap istene
Hermész  Mercurius  Zeusz és Maia nimfa fia, az istenek hírnöke, a tolvajok istene Túlvilágba vezeti a holtakat
Hesztia Vesta Kronosz és Rheia lánya, a házi tűzhely istennője
Hüpnosz  Somnus Nüx fia, az álom megszemélyesítője
Ikarosz
-
Daidalosz fia, az első ember, aki a repülés áldozata lett
Iszméné
-
Oidipusz lánya
Kelainó
-
a hárpiák egyike
Kronosz Saturnus a tizenkét titán egyike, Uranosz és Gaia fia, Zeusz apja
Lamposz
-
Éósznak, hajnalpír istennőjének a lova
Laodiké
-
Priamosz legszebb lánya, akit elnyelt a föld
Laokoón
-
Apollón trójai papja, akit a tengeri kígyók megöltek
Medusza
-
Porkhüsz tengeristen és felesége, Kétó szörny lányainak a Gorgóknak egyike
Najádok
-
a vizek nimfái
Néreusz
-
öreg tengeristen
Pallasz
-
a Gigászok egyike
Pandóra
-
Epimétheusz titán felesége Felnyitotta a szelencét, amely a bajt, és a szenvedést hozta a világra
Plutosz
-
Déméter és Iaszión fia, a gazdagság megtestesítője
Podagré
-
a hárpiák egyike, viharistennő
Szeléné Luna Héliosz nővére, a Hold istennője
Szkülla 
-
hatfejű emberevő szörny, a hajósok réme
Szphinx
-
asszonyfejű, oroszlántestű és madárszárnyú szörny Théba felé rejtvényt adott életre, halálra Végül Oidiposz megfejtette a feladványt
Thaleia Thalia a Khariszok egyike
Themisz  Justitia az Igazság jövőbelátó istennője
Titánok
-
Uranosz és Gaia fiai és lányai
Udaiosz
-
Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Uranosz Caelus az ég istene, aki Khaosz után magához ragadta a világuralmat
Aineiasz Aeneas Aphrodité és Ankhiszász fia
Amazonok
-
harcos asszonyok
Ambrózia
-
az istenek étele, és illatszere Aki eszik belőle az Olymposzra mehet
Ampelosz
-
egy szatír és egy nimfa fia, Dionüszosz barátja
Antaiosz 
-
Gaia földistennő fia
Artemisz Diana Zeusz és Létó lánya, a vadászat istennője
Atroposz Atropus a Moirák egyike, aki a sors fonalát elvágja
Bakkhosz Liber, Bacchus  a bor istenének, Dionüszosznak másik neve
Danaidák
-
Danaosz ötven lánya, kik apjuk kedvére megölik férjüket, ezért az Alvilágban örökre vizet mernek egy lyukas hordóba
Daphnisz
-
Hermész és egy nimfa fia, fiatal pásztoristen
Drüaszok Dryades erdei nimfák
Eumaiosz
-
OdüssZeusz hű kondása
Eurüdiké
-
Orpheusz felesége
Eurünomé
-
OdüssZeusz házának gazdasszonya
Élüszion Elysium a jók lakhelye a halottak országában (mennyország)
Gigászok
-
Gaia fiai, kígyólábú óriások
Glaukosz
-
Tengeristen, Néreusz szolgája
Hüperión
-
a tizenkét titán egyike, a Hold, a Nap, és a Hajnal apja
Iokaszté
-
Laiosz, majd Oidipusz felesége
Khimaira
-
Oroszlán-, kecske-, és kígyótestű szörny
Kókütosz
-
az alvilág egyik folyója/td 
Kolkhisz
-
az aranygyapjút innen hozzák az Argonauták
Nesszosz
-
félig ember, félig ló: kentaur
Oiagrosz
-
folyamisten
Ókeanosz
-
a földet körülfolyó nagy víz istene
Olümposz
-
az istenek lakhelye
Orpheusz
-
Kalliopé a múzsa, és Apollón fia, énekes és lantjátékos
Pelórosz
-
a Gigászok egyike
Peneiosz
-
Daphné apja, Folyamisten
Pénelopé
-
OdüssZeusz hűséges felesége
Phineusz
-
vak jós, az Argonauták megmentik a Hárpiáktól
Planktai
-
a két "bolygó szikla" egyike, a hajósok réme
Priamosz
-
Laomedón fia, Trója királya
Próteusz
-
tengeristen, alakváltoztató, és jövendőmondó képességgel bír
Szatírok
-
Dionüszosz félig ember, félig kecske alakú kísérői
Szibülla
-
Apollón jós papnője
Szirének
-
Akhelóosz folyóisten lányai, asszonyfejű, madártestű szörnyek, akik a hajósokat az énekükkel bajba hívják
Szkheria 
-
a phaiákok szigete 
Agamemnón 
-
a görög sereg fővezére a trójai háborúban 
Akhelóosz 
-
folyamisten 
Amaltheia 
-
kecske, aki Zeuszt táplálta 
Ambroszia 
-
a menádok egyike 
Andromeda 
-
PersZeusz felesége, halála után az égre helyezték, ő lett az Andromeda köd 
Antikleia 
-
ÖdüssZeusz anyja 
Aphrodité  Venus a szépség és a szerelem istennője 
Briaréósz 
-
százkezű óriás 
Briszéisz 
-
Akhilleusz legkedvesebb rabnője 
Daidalosz 
-
a legnagyobb görög festő, szobrász, építész és feltaláló Ikarosz apja, akivel együtt repült 
Damasztór 
-
a Gigászok egyike 
Héraklész 
-
Zeusz és Alkméné fia, nagyerejű hős, római fordításbam Herkules 
Heszperia 
-
a Nyugat mesés országa 
Hüperénór 
-
Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike 
Kallisztó 
-
Lükaón lánya, Zeusz medvévé változtatott kedvese 
Kentaurok 
-
félig ember, félig ló testű, Thesszália és Nyugat-Arkadia lakói 
Kerberosz  Cerberus az Alvilág háromfejű kutyája 
Khariszok  Gráciák a kedvesség, a báj és a hála három istennője 
Mainaszok  Maenadok Dionüszoszt kísérő bakkhánsnők
-
Manes Római maenadon, az elhunytak szeretetének továbbéltetője 
-
Lares  Római maenadon, a házi tűzhely és a családi élet istene
-
Penates  Római maenadon, a ház jólétének védője
-
Silvanus  Római maenadon, az erdő védelmezője
-
Nemestrinus  Római maenadon, a ligetek védnöke
-
Pales  Római maenadon, a legelők védnöke
-
Terminus  Római maenadon, a határok védnöke
-
Bubona  Római maenadon, a nyájak védnöke
-
Mellonia  Római maenadon, a méhesek védnöke
-
Pomona  Római maenadon, a gyümölcsfák védnöke
-
Flora  Római maenadon, a virágok és a virágzás védnöke
-
Virtus  Római maenadon, az erény védnöke
-
Fortuna  Római maenadon, a szerencse védnöke
Menoitész 
-
Hádész teheneinek pásztora 
Muszaiosz 
-
Orpheusz fia, az őskor legendás énekese 
Nemeszisz 
-
Nüx lánya, minden bűnt megtorló istennő 
Néreiszek 
-
Néreusz tengeristen, és Dórisz lányai, nimfák 
Oresztész 
-
Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja halálának megbosszulója 
Pégaszosz  Pegasus Bellerophontész szárnyas csodaparipája, aki forrást fakasztott a Helikonon
Poszeidón  Neptunus Kronosz és Rheia fia, a tengerek legfőbb istene 
Pügmalion 
-
Küproszi király, akinek Aphrodité a szobrát életre keltette 
Szibillák  Sibyllák Apollón jósnői 
Tantalosz 
-
Zeusz fia, akit az istenek örök szenvedésre ítéltek 
Thanatosz 
-
Nüx fia, a halál 
Thürszosz 
-
Dionüszosz híveinek szőlőindával és repkénnyel díszített botja 
Andraszteia 
-
Zeusz dajkája, Nimfa 
Akhilleusz 
-
Peleusz és Thetisz fia, a trójai háború legnagyobb hőse 
Amphitrité 
-
Poszeidon felesége 
Andromakhé 
-
Hektor felesége 
Dionüszosz  Liber, Bacchus Zeusz és Személé fia, a szőlőtermelés, a bor, és a mámor istene 
Erinnüszök  Fúriák a vérbosszú istennői 
Heszperosz 
-
az esti csillag 
Hippokréné 
-
a forrás, melyet Pegaszosz fakasztott a patájával a Helikon csúcsán 
Iphigeneia 
-
Agamemnón és Klütaimnésztra lánya 
Kasszandra 
-
Priamosz jós lánya 
Képhiszosz 
-
folyóisten, Narkisszosz apja 
Kharübdisz 
-
a hajósok réme, naponta háromszor beszívja és kiköpi a tengervizet 
Küklopszok  Cyclopes egyszemű óriások 
Lakheszisz  Lachesis a Moirák egyike, aki az élet, és a sors fonalát gombolyítja 
Antiphatész 
-
emberevő óriás 
Aszklépiosz  Aesculapius Apollón fia, a gyógyítás istene 
Periphétész 
-
vasfurkós útonálló, Thészeusz győzte le 
Perszephoné  Proserpona Hádész felesége, az alvilág királynéja 
Prométheusz 
-
Titán, aki az embereknek megszerezte a tüzet 
Pügmaioszok 
-
mitikus törpe nép, évente a darvakkal háborúznak 
Sziszüphosz 
-
Korinthosz alapítója, és első királya Zeusz azzal bűntette, hogy egy sziklát kellett egy hegyre felgurítani az örökkévalóságig 
Héphaisztosz  Vulcanus Zeusz és Héra fia, a kovácsok istene 
Heszperiszek 
-
négy nimfa a Föld nyugati részén, az aranyalmák termelője 
Labürinthosz 
-
Minosz palotájában lévő folyosórendszer, közepén a Minotaurusszal 
Philoktétész 
-
Héraklész legjobb barátja, híres íjának öröklője 
Phószphorosz  Lucifer a hajnali csillag 
Prokrusztész 
-
kegyetlen útonálló, aki az emberek lábát az ágyhoz "szabta" alvás közben 
Laisztrügónok 
-
emberevő óriások 
Pallasz Athéné  Minerva Zeusz lánya, a tudományok, a mesterségek istennője, és a városok védnöke 
Pitüokomptész 
-
Fanyűvő, kegyetlen útonálló, Thészeusz győzte le 
Múzsák
-
Zeusz lányai, akik a tudományokat képviselik 
Klió 
-
a történetírás múzsaja 
Erato 
-
a szellemi költészet múzsaja 
Thalia 
-
a komédia múzsaja 
Urania 
-
a csillagászat múzsaja 
Euterpé 
-
a lírai költészet múzsaja 
Kalliopé 
-
az epikus költészet múzsaja 
Melpomené 
-
a tragédia múzsaja 
Polühümnia 
-
a himnikus ének, és a kardal múzsaja 
Terpszikhoré 
-
a tánc múzsaja
          -
Arteó               A rablás és bűn istene
Cretos          
 -
Egykori Fő Isten kit Zeusz űzött le a trónról.